Menu

Home

Oferty specjalne

Dla zdrowia

Dla urody

Dla rodziny i dzieci

Dla biznesu

Restauracja LATERNA

SPA & Wellness

Klub HYDROFOBIA

Galeria

Kontakt

Voucher

Regulamin

Regulamin rezerwacji

 

I. Proces rezerwacji online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.

3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez na jeden z wybranych sposobów:

 

* kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard).

* Płatności elektronicznym przelewem bankowym.

* standardowym przelewem bankowym.

(*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za

pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU i PayPal.*)

 

4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności PayU. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayU za pomocą szyfrowanego 128-bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayU Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail potwierdzający rezerwację. Wszystkie podane kwoty wyrażone są w polskich złotych.

 

4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji (zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później) - Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

 

Ia. Rezerwacje na zapytanie

W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój na zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma e-mailem potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

 

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

5. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.

4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 10 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.

 

III. Ustalenia końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych PayU.pl

3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

 

IV. Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia klient będzie kierował podczas pobytu bezpośrednio do recepcji hotelu,

2. Jeżeli reklamacja złożona ustnie podczas pobytu nie odniesie pożądanego skutku Klient ma prawo złożyć reklamacje w formie pisemnej na adres:

Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit

ul. Plażowa 1,

78-100 Kołobrzeg

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymanie pisma a klient otrzyma pisemną informacje o sposobie jej rozwiązania.

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporu aż do wyczerpania tej drogi.

5. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.  

 

V. Dane osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez Hotel Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

 

VI. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

 

VII. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do hotelu:

Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit

ul. Plażowa 1,

78-100 Kołobrzeg

e-mail: balticplaza@balticplaza.eu

telefon: (94) 71 35 600

 

Właściciel hotelu:

SEA Development Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5

99-300 Kutno

NIP: 775-258-31-37

 

Telefon: (24) 355-92-00

FAX: (24) 355-77-01

E-mail: sekretariat@sea-development.pl

 

http://www.sea-development.pl